Basisschool De Duinroos - Katwijk

Jaarplanning 2017-2018

De onderstaande jaarplanning krijgt u ook in kalendervorm van de OHC. Het kan altijd gebeuren dat er in de loop van het schooljaar wijzigingen optreden in de planning. Als dit het geval is, dan vermelden we dat in de nieuwsbrief. Houd deze nieuwsbrieven a.u.b. goed in de gaten.

                                                                    


Augustus
21           eerste schooldag
28           informatieavond groepen 1/2 en 3
 
September
7             kennismakingsgesprekken (do)
11           kennismakingsgesprekken (ma)
19           kamp groep 7/8 (t/m 22 september)
 
Oktober
4             start Kinderboekenweek (t/m 13 oktober)
6             Schoolfotograaf
16           start herfstvakantie
23           weer naar school
26           studiedag team: kinderen zijn vrij (do)
30           ‘Kom in de klas!’ (t/m 3 november)
 
November
8             Nationaal Schoolontbijt
23           kinderen krijgen het rapport mee naar huis
27           rapportavond
29           rapportavond

December
5             Sinterklaas (gr 1 t/m 4 middag vrij)
21           Kerstviering (’s avonds)
25           start kerstvakantie
 
Januari
8             weer naar school
22           studiedag team: kinderen zijn vrij (ma)
 
Februari
16           kinderen krijgen het rapport mee naar huis
20           rapportavond
22           rapportavond
26           start voorjaarsvakantie

Maart
4             Weer naar school
29           paasviering
30           Goede vrijdag (vrij)
 
April
1             Tweede Paasdag (vrij)
4             Open huis
20           Koningsontbijt en koningsspelen
27           Koningsdag (vrij)
30           meivakantie

Mei
14           weer naar school
21           Tweede Pinksterdag (vrij)
30           sportdag 1 t/ 8
 
Juni       
14           schoolreis groepen 3 t/m 6
22           groepsindeling schooljaar 2018-2019 openbaar
25           kennismaking met leerkracht van volgend schooljaar    

Juli
6             rapporten mee
10           afscheidsavond groep 8
12           eindfeest
13           laatste schooldag
16           start zomervakantie t/m 24 augustus 2018