Basisschool De Duinroos - Katwijk

De onderstaande jaarplanning krijgt u ook in kalendervorm van de OHC. Het kan altijd gebeuren dat er in de loop van het schooljaar wijzigingen optreden in de planning. Als dit het geval is, dan vermelden we dat in de nieuwsbrief. Houd deze nieuwsbrieven a.u.b. goed in de gaten.

                                                                    

augustus  2016
22           eerste schooldag
29           informatieavond groepen 1/2, 3 en 8
 
september
6             kamp (groep 8) t/m 9 september
12           kennismakingsgesprekken (ma)
13           kennismakingsgesprekken (di)
19           fotograaf (portretten en klassen)

oktober
5             start Kinderboekenweek t/m 14 oktober
17           start herfstvakantie
24           studiedag team: kinderen zijn vrij.
25           weer naar school
 
november
3             Nationaal Schoolontbijt (onder voorbehoud)
25           kinderen krijgen het rapport mee naar huis
28           rapportavond
30           rapportavond

december
5             Sinterklaas
21           Kerstviering  in de klassen
23           alle groepen `s middags vrij
26           start kerstvakantie
 
januari 2017
9             weer naar school
12           studiemiddag groep 1/2: lln. middag vrij
 
februari
13           adviesgesprekken v.o. groep 8
14           adviesgesprekken v.o. groep 8
27           start voorjaarsvakantie

maart
6             weer naar school
10           kinderen krijgen het rapport mee naar huis
14           rapportavond
16           rapportavond
 
april
13           paasontbijt/brunch
14           Goede vrijdag (vrij)
17           Tweede Paasdag (vrij)
21           Koningsontbijt en koningsspelen
24           meivakantie

mei
1             weer naar school
5             bevrijdingsdag (vrij)
22           Hemelvaartvakantie
29           weer naar school
31           sportdag 1 t/ 8
 
juni       
5             Tweede Pinksterdag (vrij)
13           schoolreis groepen 3 t/m 7
27           kennismaking met leerkracht van volgend schooljaar  

juli
4             afscheidsavond groep 8
6             eindfeest
7             laatste schooldag
10           start zomervakantie t/m 18 augustus 2017