Basisschool De Duinroos - Katwijk

Jaarplanning 2018-2019

De onderstaande jaarplanning krijgt u ook in kalendervorm van de OHC. Het kan altijd gebeuren dat er in de loop van het schooljaar wijzigingen optreden in de planning. Als dit het geval is, dan vermelden we dat in de nieuwsbrief. Houd deze nieuwsbrieven a.u.b. goed in de gaten.

                                                                    

Augustus
27           Eerste schooldag
 
September
04           Informatieavond alle groepen (19.00 - 19.45 uur groep 1/2, 4/5 en 7/8, 20.00 - 20.45 uur groep 3/4 en 6)
05           Startbijeenkomst met ouders
10           Startgesprekken (ma)
11           Startgesprekken (di)
11           Schoolfotograaf
13           Kennismakingsgesprekken (do)
 
Oktober
3/12        Kinderboekenweek: Vriendschap, Kom erbij!
5             Vriendjes zoekspel
11           Spellen-circuit met ouders
18           Afsluiting projectweek; Voorleeswedstrijd 
22           Start herfstvakantie
29           Studiedag team: kinderen zijn vrij (maandag aansluitend aan de herfstvakantie)
 
November
7             Nationaal Schoolontbijt
23           Kinderen krijgen het rapport mee naar huis
27           Rapportavond (di)
29           Rapportavond (do)

December
5             Sinterklaas 
20           Kerstviering ('s avonds)
24           Start kerstvakantie
 
Januari
7             Weer naar school
 
Februari
5             Studiedag team: kinderen zijn vrij (di)
15           Kinderen krijgen het rapport mee naar huis
18           Rapportavond (ma)
20           Rapportavond (wo)
18/21      Adviesgesprekken groep 8 (op afspraak)
25           Start voorjaarsvakantie

Maart
4            Weer naar school
 
April
12           Koningsontbijt en koningsspelen / sportdag
18           Paasviering
19           Goede vrijdag (vrij)
19-4/3-5 Meivakantie   

Mei
6             Weer naar school
30-31      Hemelvaart (vrij)
 
Juni       
10           Tweede Pinksterdag (vrij)
11           Schoolreis groepen 1/2
18           Schoolreis groepen 3 t/m 8                        

Juli
1             Groepsindeling schooljaar 2018-2019 bekend maken
8             Kennismaken met leerkracht van volgend schooljaar
8             Rapport mee
10           Rapportavond (facultatief)
16           Afscheidsavond groep 8
18           Eindfeest
19           Laatste schooldag
22           Start zomervakantie t/m 30 augustus 2019

September
2             Eerste schooldag